Chủ đề

Những nội dung được gắn nhãn di sản văn hóa

Di sản văn hóa trong khủng hoảng

Bạn có bao giờ thấy cụm từ “Văn hóa trong khủng hoảng” chưa?

Xem chi tiết
Di sản văn hóa là gì?

Di sản quốc gia của Mona Lisa của Leonardo da Vinci thuộc về ai? Nó là của Pháp hay của Ý?

Xem chi tiết